• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Obecní úřad

oú doubravcice

OÚ Doubravčice

Obecní 94

282 01

tel.: 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
www.doubravcice.cz

Úřední hodiny:
PO   9 - 10.30 h
PÁ   17 - 19 h

IČ: 00235369
DIČ: CZ-00235369
č. účtu 427918339/0800


Zastupitelé

Jaroslav Prkno, starosta
Kristýna Žákovcová, místostarostka

František Chmelenský,  Martin Hladík,
Miroslav Hájek, Petra Kněžourová,
Martin Kubica

zastupitelé obce od října 2014Mapa obce

Mapa obce Doubravčice

odkaz mapa obce
Ke shlédnutí zde

Výročí 680 let obce

smlouva 1331V roce 2011 jsme si připomenuli 680 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Jedná se o darovací listinu s pečetí krále Jana Lucemburského, datovanou v srpnu 1331.
Oslavy tohoto výročí úspěšně proběhly 3.- 4. září 2011. Fotografie z oslav a ze slavnostního požehnání nové obecní kapličky naleznete ve fotogalerii.

Znak obce

V lednu roku 2011 zadalo zastupitelstvo obce tvorbu znaku a vlajky pro naši obec. Návrh zpracoval Mgr. Jan Tejkal (Heraldická tvorba Ostrava). Obci bylo předloženo několik variant, z nichž byla zvolena finální verze (č. 15).  Návrh znaku a vlajky  byl předán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která ho v listopadu 2011 schválila.  K předání dekretu symbolů obce, předsedkyní Poslanecké sněmovny, došlo v lednu  2012. Více info ZDE.

Krizová čísla

Starosta
v případě krizové situace v katastru obce Doubravčice: 776 324 423
Lékaři - při bezprostředním ohrožení života: 155
- lékařská pohotovost Kolín: 321 723 000
- nemocnice Kolín: 321 756 111, nemocnice s poliklinikou Č. Brod: 321 610 811

ČEZ - 840 850 860
Policie
- 158
- Č. Brod: 321 622 361
- Kostelec n.Č.l: 974 874 720

Hasiči
- 150

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 08 Leden 2013 08:39

Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.


rok 2017


úřední deska odúřední deska donázev a anotacezodpovídá


Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)


Vyhlášky a oznámení, záměry
10.01. 2017
Návrh změny č.5 územního plánu obce, příloha: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí J. Prkno


Rozpočet, závěrečné zprávy


Rozpočet 2017J.Prkno


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

J. Hurtíková, P. Ven-clovský, J. Prkno

03.03.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016příloha č.1příloha č.2příloha č.3, příloha č. 4J.Prkno


Rozpočtové opatření
28.02.2017
Rozpočtové opatření 1/2017J.Prkno
15.03.2017
Rozpočtové opatření 2/2017J.Prkno


Různé


Středočeský kraj, odbor kontroly


MěÚ Český Brod, FÚ Český Brod
14.01.2017
Posílání údajů pro platbu daně z nemovitosti do e-mailu - informační letákG. Nováková
31.1.2017

Stanovení místní úpravy provozunákres situace

Katrnoška


MěÚ Říčany, FÚ Říčany


MěÚ Kostelec nad Černými lesy

Aktualizováno Pátek, 17 Březen 2017 20:06